Meänkielen förlaaki
TYHJYYEN JA KAIKKEUEN VÄLISTÄ - MELLAN INTET OCH ALLT
Startsida
StartsidaKulturens spegelsal

Ny samhällsideologi om människan

Ny Storordbok för meänkieli

Ny förening för meänsuomi och byfinska

Ny bok:


En ny samhällsideologi för entreprenörskap och innovation

 


Känslans språk eller ett analytiskt språk? Hela historien pendlar mellan förnuft och känsla. Bokstav och ande i religioner. Alla högkulturer föregicks av folkspråken som fick blomstra i det offentliga. Då var folkspråken själens enkla spegel, det passionerade skaparspråket. Det intellektuella och auktoritetsbundna latinet hämmade nyskapande och var ett förvaltarspråk. Ett dynamiskt och innovativt samhälle har hög passion där hjärta och hjärna är i harmoni. Ett statiskt samhälle har tappat det naturlika språket och är i obalans mellan kultur och natur.

Håll hjärnan kall och hjärtat varmt. En utmärkt regel för alla byråkrater. Värm med all din kraft den kulturlika hjärnan med det naturlika hjärtat. En jättebra regel för alla kreativa. Hjärtats spontana språk är nyskapande. Hjärnans neutrala språk är byråkratens återskapande verksamhet. Skolan utbildar bara förnuftet, och struntar i känslan. Det man inte stimulerar förtvinar. Man favoriserar därför personligheter med gott läshuvud. IQ-tester mäter detta. Samhället skriker efter individer som vågar känna och vågar vara innovativa. Även nationsspråken har blivit till bokstavsintellektuella förvaltarspråk. Då sjunker kulturen sakta ner i en dalgång.

Individualistisk socialism är en tredje väg mellan kapitalism och socialism. Jämställdhet utvecklar intelligens och nyskapande. Det finns ingen universell intelligens. Bara människor med öppna eller slutna hjärtan. Av var och en efter karaktär, till var och en efter förmåga. En ideologi för neurologisk mångfald utvecklar innovation. Texter socialiserar den autonoma individen. En kreativ skola utvecklar textlöst seende. Vi behöver en skola för dem med gott och svagt läshuvud. Dessa är naturliga skillnader i personlighet. Det innovativa öppna hjärtat förlorar i dagens skola. Potentiella entreprenörer från LO-grupper hamnar idag i fängelse. Kreativa är naturnära impulsiva kulturrebeller. Byråkrater och förvaltare är kulturnära naturrebeller. Bägge behövs i harmoni.Ny vetenskaplig teori om språket.

Alla språk har både ett Kunskapens och Livets träd


Kunskapens träd eller Livets träd?

Redan under 1800-talet visste man att utvecklingen går från höger till vänster, från intuition till medveten analys, från snabbt till långsamt tänkande. Muntliga kulturer, kvinnor, kriminella och vänsterhänta ansågs vara efterblivna rester av naturen. Idag vet vi att höger hjärnans intuition står för det innovativa och kreativa. Skriftspråket skapar en kulturell evolution och gör oss till goda byråkrater och förvaltare.

Vi har bara två sätt att förstå. Allt-på-en-gång-metoden är vårt urgamla sätt att begripa världen. Så som vi känner igen ansikten, röster, tonfall, lukter lär vi oss även att förstå språket. Djur förstår med samma intuition. Ordets form innehåller dess mening. Gestaltkommunikation, säger psykologerna. Barn och muntliga kulturer talar så i sociala miljöer där alla sinnen samverkar för att skapa förståelse. Barn klättrar bara på Livets träd, medan muntliga kulturer även har en Kunskapens buske.

Den andra metoden är att tänka sakta steg för steg med språket i den kultur vi lever i. Ordet skall tolkas och är en avbild, skild från dess enskilda mening. Kulturbundna bokstäver skapar vår sociala logik och tunnelseende. Vi fick en värld full av föreställningar, framtid och dåtid. Vi tog kontroll men förlorade frihet, vidvinkelperspektivet och det tidslösa ögonblicket.

För 6 000 år lärde vi oss att läsa och skriva och vi skapade den andra formen av förståelse och ett jättelikt Kunskapens träd växte som överskuggade Livets träd och vände det upp och ner. Vi upptäckte oss själva. Kunskapens träd växer allt högre mot den blå himlen. I det trädet klättrar vi och äter dess söta frukter. Medan Livets träd förtvinar i den kalla skuggan.

Byråkraten har gått vilse i kulturen och äter matlistan, men förkastar maten. Boken är en spegel, när en administratör läser en text är det inte en konstnär som förstår. Alla lever sin kultur. Genier varnar oss för att formell utbildning hämmar nyskapande. ”Det enda som inkräktar på mitt lärande är utbildning”, sa Albert Einstein. Skolan intellektualiserar språket och drar oss bort från kreativitet. Utbildningen höjer självmedvetandet, specialiserar, byråkratiserar, sluter hjärtat och man förlorar sig själv i det sociala. Skriften socialiserar den enskilda individen och man får ökad kontroll men förlorar motsvarande i frihet.

Barn och muntliga kulturer förstår med alla sinnen, men skriftspråket gör våra ögon och öron intellektuella. Världen blir själslösa objekt som får oss att frukta passionen. Talspråket för oss närmare nuets varma ljus och vi blir mer livets tjänare.

Människan med det öppna hjärtat talar bara vad hon förstår
och förstår inte annat. Konstnären säger att vi bör tänka som barn gör. Vi är som klokast när vi talar hjärtats enkla och vardagliga språk. Hjärtat förstår inte annat, säger poeterna. Individen döljer sig bakom en fasad av kulturellt sken och flyr den egna tomheten. Med skriftspråket härskar vi över kulturen, men förtränger intuitionen. Kulturen förändrar hjärnan, vår världsbild och skapar ett hjärnspöke.

Via skolan skapar skriftspråket ett eget ekosystem, en ny kultur och ett nytt språk som lever ett liv för sig själv, frikopplad från den enkla vardagens jämlika värld. Byråkrater och förvaltare favoriseras av den offentliga skolkulturen. Men ingenting stort här i världen har genomförts utan passion. Kreativitet, innovation och entreprenörskap finns hos dem som sänker sitt självmedvetande och finner sig själv.

Den hånade bydåren lever alltid närmare nuet och är mer äkta än andra. Därför är bydåren i litteraturen, konsten, filmen och t o m i politiken vår evigt skapande livskamrat, geni och entreprenör, eftersom denne lever det paradis som religionerna söker efter: befria människan från kollektiva strukturer. Våra lånade vingar ger oss inbillade vyer men livet levs i vardagen och där i den jämlika, enskilda trädgårdens näringsrika mylla har man alltid kul. Det finns inget roligare än att ha roligt.


Sammanfattning ur boken
Språket i Kulturella evolutionen

ur

Ögonblicket

© Birger Winsa


  

 


 

 


                            Liet Lavlut i Luleå, 16-18 oktober 2008                 

                                            


 

Startsida
Staarttisivu
Veres Kirja - Ny bok
Prat och samtal - seminarier
Kirjat - Böckerna
Tillaus - Beställning
Översättningar tryck
Ny samhällsideologi